ПОЛОЖЕННЯ про умови проведення Акції «День автомобіліста з Род-Ник»

Затверджено спільним наказом від 17.10.2016р 

ПОЛОЖЕННЯ про умови проведення Акції «День автомобіліста з Род-Ник» 

1. Загальні положення. 

1.1. Організаторами Акції «День автомобіліста з Род-Ник» є: 

1.1.1. ПП «Олан», код ЄДРПОУ 32506594,Україна, м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 316 – Ж; 

1.1.2. ПП «Род-Ник», код ЄДРПОУ 32029392, Україна, м. Харків, вул. Біологічна, буд. 6 Й; 

1.1.3. ТОВ «Торговий дім «Пріматерра», код ЄДРПОУ 38157060, Україна, м. Харків, просп. Леніна, буд. 5, оф. 4; 

1.2. Далі за текстом юридичні особи, перелічені в п. 1.1., разом іменуються «Організатор». 

2. Умови проведення Акції «День автомобіліста з Род-Ник» (надалі – Акція). 

2.1. Акція проводиться Організатором на АГЗС, що розташовані за наступними адресами: 

2.1.1. м.Харків, вул. Біологічна, 6 Й; 

2.1.2. м.Харків, просп. Московський,275-Ж, літ. А-1; 

2.1.3. м.Харків, просп. Гагаріна, 316-Ж, літ. А-1; 

2.1.4. м.Харків, просп. Перемоги, 77-В, літ. А-1; 

2.1.5. м.Харків, просп. Ландау (Пятидесятиріччя СРСР), 241-Б, літ. А-1; 

2.1.6. м.Харків, вул. Академіка Павлова, 18-А; 2.1.7. м.Харків, вул. Блюхера,4; 

2.1.8. Харківська обл., Зміївський р-н, с. Лиман, вул. Андріївська, 90; 

2.1.9. Харківська обл., Харківський р-н, смт. Безлюдівка, вул. Зміївська, 1-д; 

2.1.10. Харківська обл., Харківський р-н, смтКулиничі, вул. Сіверська, буд. 186; 

2.1.11. Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Харківська, 79; 

2.1.12. Харківська обл., Дергачівський район, смт. Солоницівка, вул. Леніна, буд. 131а; 

2.1.13. вул. Гвардійців Широнінців, ріг вул. Дружби Народів в м. Харків. 

2.2. Акція проводиться у період з 18 жовтня 2016 року по 30 жовтня 2016 року включно (надалі – Період проведення Акції). 

2.3. Призом для цілей цієї Акції є автомобільний відеореєстратор (пристрій для здійснення відео- та аудіофіксації оточення навкруги автомобілю під час його руху) у кількості 3 (три) одиниці. Марка, модель та інші істотні характеристики Призу визначаються Організатором самостійно та можуть бути змінені ним без додаткового повідомлення. 

2.4. Акція проводиться з метою поліпшення лояльності клієнтів мережі АГЗС під торговою маркою «Род-Ник». 

2.5. Купуючи скраплений газ (далі – пальне) у період проведення Акції, Учасник не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю в Акції окрім безпосередньої ціни пального. Всі витрати на придбання Призу та вчинення інших заходів в рамках Акції здійснюються за рахунок коштів Організатора. 

3. Вимоги до Учасників Акції. 

3.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку, є споживачами пального, відповідають умовам, вказаним у п. 4.1., та не відповідають умовам, вказаним у п. 3.2. 

3.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов участі в Акції: 

3.2.1. особи, які безпосередньо беруть участь у процесі роздрібної реалізації пального з боку продавця; 

3.2.2. неповнолітні. 

3.3. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються: 

3.3.1. дотримуватися вимог цього Положення та норм чинного законодавства України; 

3.3.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції; 

3.3.3. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції; 

3.4. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вимоги цього Положення. 

3.5. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цього Положення, втрачає право на подальшу участь в Акції. 

4. Умови участі в Акції. 

4.1. Для участі в Акції необхідно: 

4.1.1. Протягом Періоду проведення Акції придбати на АГЗС, які вказані у п. 2.1, пальне у кількості 20 або більше літрів в рамках однієї покупки. 

4.1.2. Бути учасниками програми лояльності «RodnikAssist» (далі за текстом – Програма лояльності) та пред’явити касиру АГЗС персональну карту учасника Програми лояльності під час оплати пального; 

4.2. Приймаючи участь в Акції, Учасники Акції погоджуються з тим, що у випадку, якщо вони стають переможцями, вони автоматично надають свою згоду на публікацію фото- та відеоматеріалів, а також іншої інформації, в тому числі персональних даних (прізвище, ім’я та по-батькові), на сторінках ТМ «Род-Ник» в соціальних мережах «Facebook» та «Вконтакте» та на сайті http://rodnik.ua/. 

5. Розіграш призів через участь в Акції 

5.1. Завдяки участі в Акції номер карти учасника Програми лояльності автоматично вноситься до переліку осіб, шо беруть участь у розіграші Призів. В разі здійснення із застосуванням карти учасника Програми лояльності кількох покупок, які відповідають вимогам п. 4.1 цього Положення, номер карти учасника Програми лояльності відображається в переліку осіб, що беруть участь у розіграші Призів, декілька разів відповідно до кількості покупок. 

5.2. Перелік Учасників Акції автоматично формується в програмі обліку Організатора за номерами карт програми лояльності. Формування переліку Учасників акції завершується по закінченню Періоду проведення Акції, а саме 30 жовтня 2016 року в 23 години 59 хвилин 59 секунд. 

5.3. Організатор 31 жовтня 2016 року о 14 годині 00 хвилин експортує перелік Учасників акції в форматі «*.xls», та здійснює жеребкування за допомогою сервісу Random.org. 

5.4. Після обрання трьох переможців Акції, Організатор повідомляє їх за допомогою СМС-повідомлень на номери мобільних телефонів, які зазначені в системі та відповідають номерам карт в Програмі лояльності. 

5.5. У випадку, якщо Учасник акції під час реєстрації не залишив власний номер мобільного телефону, або якщо номер не є дійсним, або в усіх інших випадках, що унеможливлюють отримання Учасником акції СМС-повідомлення про виграш автомобільного відео реєстратору, Організатор вживає інші доступні йому заходи щодо розшуку та повідомлення цієї особи. В разі, якщо всі вжиті заходи не дали результату, Організатор здійснює повторне жеребкування для визначення нового переможця о 14 годині 00 хвилин 10 листопада 2016 року. 

5.6. У випадку, якщо за результатами жеребкування у Учасника Акції виникло право на отримання більше ніж одного Призу, Організатор проводить повторне жеребкування о 15 годині 00 хвили 31 жовтня 2016 року. 

5.7. Призи придбаваються Організатором власними силами за власний рахунок. Виконання обов’язків податкового агента по відношенню до Учасників Акції забезпечується Організатором власними силами за власний рахунок. 

5.8. Зовнішній вигляд Призів (їх розмір, вигляд тощо), зазначений у рекламних матеріалах, які будуть поширюватися Організатором Акції протягом Періоду проведення Акції, може відрізнятися від зовнішнього вигляду реальних Призів, що придбаваються Організатором для розіграшу між Учасниками Акції. 

6. Інші умови Акції. 

6.1. Всю інформацію про Акцію можна отримати на сайті http://rodnik.ua/, розділ «Акції». 

6.2. Обов’язки Організатора перед усіма Учасниками не перевищують кількості і вартості Призів, що визначені до участі в Акції відповідно до цього Положення, а також, обов’язку податкового агента в межах, що визначені податковим законодавством України. 

6.3. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, антитерористичні операції, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини. 

6.4. Усі запитання, побажання та претензії стосовно якості Призів мають бути направлені безпосередньо до їх виробника. 

6.5. Організатор не несе відповідальності за: 

6.5.1. Неознайомлення з цим Положенням; 

6.5.2. Невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цьому Положенні; 

6.6. Приймаючи участь в Акції, Учасники Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним: 

6.6.1. Організатор має право змінити це Положення Акції та/або призупинити/припинити Акцію; 

6.6.2. Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цим Положенням. 

6.6.3. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, стосуються виключно цієї Акції. 

6.6.4. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме, в частині можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору в цілому, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з цим Положенням в цілому. 

6.7. Всі відносини, що стосуються проведення цієї Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цього Положення, і при неврегульованих Положенням спірних питаннях остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, є остаточними і не підлягає перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду. 

6.8. Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цього Положення. 

6.9. Ця Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.