fbpx

Акція «Солодкі подарунки»

Сладости от Родник
 1. Загальні положення

1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті – Правила) визначають порядок проведення та умови участі в акції «Солодкі подарунки» (далі у тексті – Акція).

1.2. Приймаючи участь в Акції, кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

1.3. Ці Правила можуть бути змінені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни до цих Правил вносяться шляхом їх публікації в Інтернет за адресою розміщення цих Правил. Зміни набувають чинності з дня їх опублікування.

1.4. Чинна редакція Правил розміщується в Інтернет на офіційному сайті Організатора за адресою //rodnik.ua.

1.5. Дані правила є доповненням до офіційних правил програми лояльності «RODNIK» і не відміняють умов програми лояльності «RODNIK».

 

 1. Організатор Акції.

2.1. Організатором Акції виступає оператор роздрібної реалізації скрапленого газу через мережу АГЗС RODNIK – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ», офіс – м. Харків, пров. Театральний, б. 4, поверх 4 (далі у тексті – Організатор).

 

 1. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.

3.1. Період проведення Акції: з 08:00 01.02.2019 р. до закінчення кількості заохочувальних подарунків, згідно умов Акції (далі у тексті – Період акції).

3.2. Акція проводиться на усіх АГЗС RODNIK по всій території Харкова і Харківської області.

3.3. В Акції можуть брати участь особи, яким на момент проведення Акції виповнилось 18 років, які виконали умови Акції.

3.4. Учасниками Акції є учасники програми лояльності, яка діє на АГЗС RODNIK, згідно офіційних правил програми лояльності, які відповідають вимогам, зазначеним в цих Правилах. (далі у тексті – Учасники) та здійснили покупку  скрапленого газу або супутніх товарів, окрім тютюнових та алкогольних виробів, в мережі АГЗС RODNIK на сумму 300 гривень 00 і більше.

 

 1. Умови участі та заохочення Акції.

4.1. В акції беруть участь лише покупці, які здійснюють розрахунок на АГЗС за скраплений газ або супутні товари, окрім тютюнових та алкогольних виробів, готівкою або банківською карткою.

4.2. Для участі в акції необхідно протягом Періоду Акції здійснити купівлю скрапленого газу або супутні товари, окрім тютюнових та алкогольних виробів, на АГЗС Організатора на суму 300 гривень 00 копійок і більше одним чеком, надавши при розрахунку касиру на АГЗС зареєстровану картку лояльності «RODNIK» (далі у тексті – Акційна купівля).

Примітка: Якщо покупець газу на АГЗС не є учасником програми лояльності «RODNIK» та відповідно не має картки лояльності «RODNIK», він може отримати її безкоштовно в момент купівлі на АГЗС, зареєструвати її та долучитися до участі в програмі лояльності «RODNIK» та до участі в Акції.

4.3. Виконуючи умови Акції, учасники отримують заохочення у вигляді подарункового набору солодощів (далі у тексті – Заохочення).

4.4. Кількість скрапленого газу або супутніх товарів, крім тютюнових та алкогольних виробів, який може бути придбано однією особою з одержанням Заохочення, не обмежується.

4.5. Організатором не розглядаються претензії Учасників щодо компенсації вартості Заохочення грошима або іншими матеріальними цінностями у будь-якому випадку.

4.6. Кількість заохочень які отримають учасники акції обмежена.

4.7 Оргінізатор залишає за собою право не приймати претензій від учасників акції про не отримання заохочень, у разі закінчення загальної кількості заохочень цієї акції.

 

 1. Персональні дані, дозволи

5.1. Приймаючи участь в Акції, Учасники надають та підтверджують свою згоду на використання їх персональних даних Організатором у будь який спосіб, та не суперечить законодавству України.

5.2. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акцією належать Організатору. Організатор вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цим Правилами та відповідають чинному законодавству України;

5.3. Шляхом участі у Акції Учасники свідчать, що їх погодження/дозволи, визначені цих Правилах, є безумовними та належними, такими, що надають змогу зробити висновок про їх надання, у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

 

6. Обмеження

6.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин.

6.2. Організатор не несе відповідальність за нездатність Учасників скористатись заохоченнями Акції не з вини організатора.

6.3. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками.

6.4. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

 

7. Інші умови

7.1. Порушення Учасником цих Правил, позбавляє його права на отримання заохочень. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.2. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції.

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.4. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Акційних заохочень. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7.5. Процедура одержання Заохочень не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

Зміна пароля

Введіть Ваш номер телефону:

Зміна пароля

Реєстрація

 • Телефон
 • Анкета
 • Готово!

Увійдіть для отримання карти

Реєстрація

 • Телефон
 • Анкета
 • Готово!

Введіть код підтвердження з СМС

Реєстрація

Вітаємо!

Регистрация успешно окончена. Вы можете получить 100 бонусов, заполнив анкету!

Реєстрація

 • Телефон
 • Анкета
 • Готово!

Реєстрація

Вітаємо!

Подключитесь к Rodnik Assistance просто заполнив модель автомобиля в профиле !!!