ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ», код ЄДРПОУ 41203184, що є платником податку на прибуток на загальних умовах у відповідності до Податкового кодексу України та є платником ПДВ, та належить до суб’єктів середнього підприємництва відповідно до положень, передбачених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», далі за текстом – «Товариство», в особі директора Кравець Лілії Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з урахуванням положень діючого законодавства, при здійсненні власної господарської діяльності в частині роздрібного продажу пального та/або товарів за офертою та, за наявності акцепту, у відповідності до такого публічного договору, застосовує політику конфіденційності, далі за текстом – «Політика конфіденційності», що визначається нижче:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДАНОМУ ДОГОВОРІ

1.1. Для однакового розуміння термінів та визначення цілей даної Політики конфіденційності, Сторони дійшли згоди, що нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:
Акцепт – відповідь особи, якій адресована Оферта (пропозиція укласти Договір), про її безумовне прийняття на умовах та з усіма особливостями, визначеними в договорі купівлі продажу щодо якого застосовується Оферта, а також підтвердження про належне ознайомлення з таким договором та акцептування (погодження) усіх істотних умов такого договору.
Веб-сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом. Адреса Веб-сайту Товариства – https://rodnik.ua/.
Клієнт – фізична особа та/або фізична особа-підприємець та/або юридична особа, яка звернулася до Продавця, в повному обсязі та безумовно прийняла (Акцептувала) Оферту, та є кінцевим споживачем Пального та/або інших товарів.
Мобільний додаток – спеціальне програмне забезпечення, що встановлюється на апараті рухомого мобільного зв’язку з операційною системою Android, що дозволяє здійснювати вхід до Особистого кабінету та використовувати функції Особистого кабінету за допомогою апарату рухомого мобільного зв’язку.
Особистий кабінет – особиста веб-сторінка Продавця, яка розміщена на Веб-сайті Продавця, доступ до якої здійснюється за допомогою логіна та паролю. Окрім того, доступ до Особистого кабінету можливий з використанням Мобільного додатку за допомогою того ж логіна та паролю. Така веб-сторінка та/або сторінки Мобільного додатку містять персоніфіковані дані Клієнта та його об’єктів, відомості про обсяги витрачання грошових коштів, а також інші відомості. Продавець не несе відповідальності за результати дій, що є наслідком хакерської або іншої кібератаки, розголошення та/або свідомого та/або з необережності, халатності тощо надання Клієнтом та/або уповноваженими особами останнього відомостей третім особам для здійснення входу до Особистого кабінету.
Оферта – це публічна пропозиція широкому та необмеженому колу фізичних та/або юридичних осіб, хто звернеться до Продавця, укласти договір купівлі-продажу, що є публічним та за властивостями є договором приєднання, на умовах, що містяться в останньому.
Пальне – нафтопродукти (в тому числі дизельне паливо, бензин А-95 тощо), скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, а також інші товари, що можуть бути зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України тощо, роздрібний продаж яких здійснює Продавець.

1. УМОВИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1.1. При здійсненні Клієнтом Акцепту Оферти, а також при використанні Мобільного додатку, при використанні Веб-сайту Товариства тощо, Клієнт приймаєте умови цієї Політики конфіденційності.
1.2. Товариство залишає за собою право змінювати умови цієї Політики конфіденційності в односторонньому порядку. Такі зміни вступають в силу відразу ж після публікації на Веб-сайті.
1.3. Клієнт підтверджує, що ознайомлений із даною Політикою конфіденційності та порядком використання його персональних даних тощо. Окрім того, перед продовженням виконання відповідних дій, спрямованих на виконання зобов’язань Клієнта та/або використання Веб-сайту, Мобільного додатку тощо, останній усвідомлює та має фактичну змогу відмовитися від надання відповідних персональних даних, з урахуванням даної Політики конфіденційності. Продовження виконання зобов’язань за Акцептованою Офертою, використання Веб-сайту, Мобільного додатку тощо означає, що Клієнт приймаєте умови цієї Політики конфіденційності і всі зміни, внесені в даний документ.
1.4. Мета цієї Політики конфіденційності – інформувати Клієнта про те, як Товариство збирає, зберігає, використовує і забезпечує безпеку інформації, що відноситься до Клієнта, а також інформування Клієнта про права по відношенню до такої інформації.

2. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЯКІ КЛІЄНТ НАДАЄ НА ДОБРОВІЛЬНІЙ ОСНОВІ

2.1. Обробка та використання персональних даних, які Клієнт надає Товариству на добровільній основі, здійснюється виключно для цілей, описаних у згоді на обробку персональних даних, яка міститься в договорі купівлі-продажу щодо укладення якого оголошена Оферта, далі за текстом – «Згода».
2.2. Якщо не зазначено інше, персональні дані, які Клієнт надає, не є обов’язковими.
2.3. Якщо Клієнт вирішив не надавати певні персональні дані, факт такого ненадання може вплинути на деякі операції та/або послуги, які Товариство може запропонувати тощо. Способи, за допомогою яких Клієнт може надати персональні дані, види персональних даних, які Клієнт може подати, та способи використання персональних даних Товариством зазначені в Згоді.
2.4. Електронні інформаційні бюлетені та рекламні повідомлення: Час від часу Товариство може вислати Клієнтам інформацію про майбутні події Товариства, акції, новини про товари, продукти та послуги Товариства, посилання на пропозиції та інші рекламні матеріали про послуги Товариства (включаючи загальну інформацію про підтримку Клієнтів). Якщо Клієнт в будь-який час вирішить відмовитися від повідомлень Товариства, Клієнт можете зробити це, слідуючи інструкціям, що містяться в Особистому кабінеті в Мобільному додатку або шляхом повідомлення про таку відмову за телефоном 0 800 500 192 та/або шляхом надіслання письмового індивідуалізованого листа за адресою місцезнаходження Товариства із повідомленням про таку відмову.
2.5. Веб-сайт Товариства та Мобільний додаток: Товариство може здійснювати процесинг облікового запису Клієнта, паролю, таємних запитань (за наявності), номеру картки, статусу, кількості бонусів, що накопилися на карті Клієнта, місцезнаходження Клієнта, адреси електронної пошти, а також персональних даних Клієнта, які надаються Товариству Клієнтом шляхом заповнення відповідних рядків та граф, що містяться у відповідних веб-сторінках Веб-сайту, а також сторінках у Мобільному додатку, в тому числі щодо достатності грошових коштів та/або бонусів для здійснення відповідної транзакції та/або операції із їх використанням.
2.6. Листування із Товариством стосовно обслуговування Клієнтів та форма зворотного зв’язку: У разі звернення Клієнта до Товариства, останнє здійснює обробку та зберігає інформацію, яку Клієнт надає, для підготовки відповіді на запити, звернення тощо Клієнта, а також ведення внутрішньої документації Товариства. Така інформація може містити дату та час запиту, звернення тощо та відповіді на запит, ім’я/найменування, адресу електронної пошти, мету запиту, звернення тощо та відповідь Товариства, а також будь-яку інформацію, що може ідентифікувати особу, що звертається із таким запитом, зверненням тощо. Клієнт можете зв’язатися із Товариством за допомогою та у спосіб, передбаченому в Розділі 7. даної Політики конфіденційності, через Веб-сайт/Мобільний додаток, у тому числі звернувшись до працівників Товариства за допомогою форми зворотного зв’язку.

3. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЯКІ ТОВАРИСТВО ЗБИРАЄ АВТОМАТИЧНО

3.1. Збирання деякої інформації може здійснюватися автоматично на Веб-сайті Товариства, у Мобільному додатку та безпосередньо у відокремлених підрозділах Товариства для вдосконалення Веб-сайту та Мобільного додатку, надання Клієнту повної інформації, здійснення відповідних транзакцій та надання іншого роду послуг, що надаються Товариством.
3.2. Веб-сайт: Відомості, які збирає Товариство, містять інформацію, зокрема, але не виключно, щодо кількості користувачів, які відвідали Веб-сайт, сторінок, які були відвідані, інформацію про те, чи вперше Клієнт або інша особа відвідує Веб-сайт Товариства, та допомагають Товариству визначити послуги, в яких Клієнт найбільш зацікавлений. Ця інформація також дає Товариству можливість вдосконалити та розширити досвід Товариства та Клієнта.
3.3. Cookies (куки): Представляють собою текстові рядки інформації, які завантажуються на пристрій Клієнта при використанні Веб-сайту, після чого такі текстові рядки інформації відправляються назад на Веб-сайт, з якого вони були отримані, або на інший веб-сайт, який розпізнає ці файли cookies. Сookies-файли дозволяють Клієнту більш ефективно використовувати Веб-сайт, пам’ятати про налаштування Клієнта і, як правило, підвищувати зручність використання. Окрім того, cookie використовуються для вибору реклами для конкретного користувача, яка відповідає його інтересам. Товариство використовує cookies-файли для відстеження відвідувачів, що надходять з веб-сайтів партнерів Товариства тощо, для запам’ятовування налаштувань Клієнта, для більш ефективного реагування на дії Клієнта по Веб-сайту і отримання анонімної статистичної інформації дані, які Товариство використовує для поліпшення роботи Веб-сайту. Товариство також використовує файли cookies для оцінки ефективності рекламних кампаній, акцій тощо Товариства, в тому числі з метою визначення інформації щодо кількості разів перегляду Клієнтом відповідної реклами, здійснення запам’ятовування як Клієнт користуєтеся Веб-сайтом, і відображати рекламу, яка може зацікавити Клієнта.
3.4. Журнали реєстрації та IP-адреси: Журнали реєстрації – це файли веб-сервера (які містять інформацію таку як доменне ім’я або IP-адреса, URL, код http-відповідей, веб-сайт, з якого Клієнт відвідує Веб-сайт, або дата та тривалість перебування Клієнта на Веб-сайті), які створюються автоматично, коли Інтернет-користувач відвідує Веб-сайт. IP-адреса – це унікальний ідентифікатор, який використовується певними електронними пристроями для ідентифікації та спілкування в мережі Інтернет. Коли Клієнт відвідує Веб-сайт, Товариство може збирати IP-адресу пристрою. У поєднанні з іншими даними, така інформація допомагає Товариству дізнатися, які сторінки є найбільш привабливими для відвідувачів Веб-сайту. Крім того журнали реєстрації допомагають Товариству виявити дестабілізацію роботи обладнання та/або неправомірне використання послуг Товариства.
3.5. Мобільний додаток. Інформація про місцезнаходження: Мобільний додаток збирає обмежену інформацію про місцезнаходження Клієнта. Зокрема, Мобільний додаток записує інформацію про місто, в якому знаходиться Клієнт, а також точне місцезнаходження, для того, щоб Товариство мало змогу відображувати Клієнту відповідний контент; визначати місцезнаходження відокремлених підрозділів Товариства, які знаходяться поблизу Клієнта тощо; надсилати Клієнту рекламні матеріали, які Клієнт обрав або буде за доцільне йому запропонувати; та краще розуміти ефективність функціонування Мобільного додатку індивідуально по місту.
3.6. Інформація на мобільному пристрої: Мобільний додаток також може збирати інформацію (таку як ідентифікатор пристрою, ідентифікатор сеансу, MAC-адресу, інформацію про мережу, дії, здійснені у Мобільному додатку, дати та час здійснення відповідних дій) з метою сприяння Товариству забезпечувати функціональні можливості, пов’язані з Мобільним додатком, та персоналізувати дії, що виконуються у Мобільному додатку. Також Товариство може використовувати таку інформацію для підготовки сукупних статистичних звітів, які допомагають Товариству аналізувати тенденції та переваги використання функцій Мобільного додатку. Також Товариство можемо надсилати Клієнтам повідомлення, пов’язані з Мобільним додатком.
3.7. Відокремлені підрозділи Товариства: При взаємодії із працівниками Товариства, останні можуть збирати будь-яку інформацію від Клієнта та в будь-якому об’ємі, якої буде достатньою для надання послуг Товариством та реалізації Клієнтам товарів тощо, роздрібний продаж яких здійснює Товариство, в тому числі проведення відповідних операцій із використанням паливних карток, проведення відповідних транзакції, повернення платежів, товарів тощо, а також виконання відповідних подібних операцій в повному обсязі, але в межах, передбачених чинним законодавством України.

4. ПРАВА КЛІЄНТА ЯК СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Клієнт, як суб’єкт персональних даних має право:
4.1.1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом.
4.1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.
4.1.3. На доступ до своїх персональних даних.
4.1.4. Отримувати не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних.
4.1.5. Пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних.
4.1.6. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.
4.1.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
4.1.8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Товариства або до суду.
4.1.9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
4.1.10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди.
4.1.11. Відкликати згоду на обробку персональних даних.
4.1.12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних.
4.1.13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

5.1. Товариство докладає розумні зусилля для захисту конфіденційності персональних даних і переваг, а також іншої інформації про Клієнтів і не має наміру надавати доступ до такої інформації будь-яким особам, не пов’язаних із Товариством, за винятком самостійних дій Клієнта або у випадках, описаних в цій Політиці конфіденційності або в будь-яких інших угодах за участю Сторін.
5.2. Клієнт зобов’язаний вжити відповідних заходів для захисту його власної інформації. Інформація про обліковий запис Клієнта, така як логін і пароль Клієнта, є конфіденційною, і Клієнт зобов’язаний зберігати таку інформацію в таємниці і захищати її від розкриття і розкриття усіма можливими способами.
5.3. Межі конфіденційності. У відповідності до вимог чинного законодавства України, Товариство при певних обставинах зобов’язано надавати особисту інформацію про своїх Клієнтів, в той час як Товариству може бути заборонено повідомляти Клієнтам про розкриття їх особистих даних, однак Товариство буде докладати всі розумні зусилля для обмеження такого розкриття, які можуть знадобитися в наступних випадках:
5.3.1. У випадках, коли у Товариства є обґрунтовані підстави вважати, що Товариство повинно надавати таку інформацію на підставі запиту уповноваженого органу, рішення суду, яке набрало законної сили, або іншого судового документа;
5.3.2. У випадках розумної необхідності з метою визначення, встановлення контакту або ініціювання судового розгляду щодо осіб або організацій для захисту та/або забезпечення дотримання прав Товариства;
5.3.3. В інших випадках, що прямо передбачені положеннями національного законодавства.
5.4. Хто отримує інформацію про Клієнтів.
5.4.1. Товариство має право розкривати персональні дані Клієнта афілійованим особам Товариства. Також Товариство має право розкривати персональні дані Клієнта постачальникам послуг, які надають послуги від імені Товариства, та в зв’язку з цілями, описаними в цій Політиці конфіденційності. До такого переліку, зокрема, але не виключно, відносяться постачальники послуг користувачам та компанії-виконавці (наприклад, компанії, які координують поштові відправлення) або постачальник послуг доступу до Мобільного додатку та/або Особистого кабінету, доступ до якого відбувається з використанням Веб-сайту та/або Мобільного додатку. У разі, коли Товариство звертається, в тому числі, до постачальників послуг – третіх осіб, Товариство вимагає від останніх здійснювати обробку персональних даних виключно відповідно до інструкцій Товариства та забезпечувати захист персональних даних. Товариство уповноважує таких третіх осіб використовувати та/або розкривати дані в тому випадку, тільки якщо це необхідно для надання послуг від імені Товариства та/або виконання вимог законодавства.
5.4.2. Товариство також має право передавати деякі персональні дані Клієнта фінансовій установі Клієнта (яка, в свою чергу, є суб’єктом первинного фінансового моніторингу), яка здійснила емісію картки Клієнта (електронного платіжного засобу). Інформацію щодо обробки персональних даних Клієнта відповідною фінансовою установою, Клієнт може перевірити та ознайомитися у подібній політиці захисту та використання персональних даних такої фінансової установи та/або у договорі тощо, що є укладеними з такою фінансовою установою.
5.4.3. Крім того Товариство має право розкривати деякі персональні дані Клієнтів в тому випадку, якщо це передбачено вимогами законодавства або в рамках будь-якого судового провадження, на вимогу суду, правоохоронних органів або посадових осіб будь-якого державного органу, або якщо ми вважаємо, що розкриття необхідне або доцільне для запобігання заподіянню шкоди здоров’ю або фінансових збитків, або у зв’язку з проведенням розслідування фактичної кримінальної діяльності або щодо якої є підозри, в тому числі Товариства.
5.4.4. Товариство залишає за собою право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення передавати будь-які наявні у Товариства персональні дані Клієнтів, у разі повного або часткового продажу або передачі Товариства. У разі такого продажу або передачі, Товариство докладає розумних зусиль для того, щоб забезпечити використання правонабувачем персональних даних, які Клієнт передав Товариству в рамках цієї Політики конфіденційності, Згоди тощо, проте з обов’язковим дотриманням положень даної Політики конфіденційності.
5.4.5. Крім розкриття інформації, необхідної за законом, Товариство також може розкрити особисту інформацію Клієнтів співробітникам Товариства, агентам Товариства, стороннім постачальникам послуг, будь-яким третім особам які використовують особисті дані Клієнта, щоб надати послуги Товариству тощо, необхідні для забезпечення та виконання наявних зобов’язань, в тому числі за договором купівлі-продажу за умови Акцепту Оферти. Всі одержувачі персональних даних Клієнта повинні відповідати чинному законодавству про захист персональних даних і забезпечувати конфіденційність і захист персональних даних Клієнта в тій же мірі, в якій Товариство пов’язано такими зобов’язаннями. Товариство можемо об’єднати особисті дані Клієнтів, зібрані під час надання Клієнту товарів, послуг тощо та отриманими відповідно до цієї Політики конфіденційності з іншими даними, зібраними під час використання інших послуг тощо, що надаються Товариством, а також всіма продуктами, пов’язаними або такими, що доповнюють їх. Товариство будемо використовувати такі об’єднані дані, згідно із цією Політикою конфіденційності.
5.5. Передача персональних даних за межі України здійснюється з певними обмеженнями. Якщо Товариство передає персональні дані за межі України, Товариство вживає необхідні заходи для забезпечення дотримання вимог чинного законодавства про захист персональних даних, у тому числі Закону України «Про захист персональних даних».

6. БЕЗПЕКА

6.1. Товариство забезпечуємо належні адміністративні, технічні та фізичні засоби безпеки з метою захисту персональних даних від випадкового або незаконного пошкодження, випадкової втрати, несанкціонованої зміни, несанкціонованого розкриття або надання доступу, неправильного використання та будь-якого іншого незаконного способу обробки персональних даних, які знаходяться у володінні Товариства.
6.2. У разі надання Клієнтом персональних даних через Веб-сайт, Товариство застосовує відповідні стандарти галузі для шифрування в Інтернеті для захисту інформації, яку надає Клієнт.

7. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

7.1. У разі необхідності отримання більш детальної інформації про способи обробки Товариством персональних даних Клієнта або отримання доступу до персональних даних Клієнта, внесення змін, блокування або видалення будь-яких пов’язаних із Клієнтом персональних даних, відкликання згоди Клієнта, наданої для деяких видів обробки персональних даних, видалення адреси електронної пошти Клієнта зі списків адресатів Товариства, або у разі виникнення будь-яких запитань, коментарів тощо щодо практики захисту та використання персональних даних Товариством, Клієнт в змозі звернутися до Товариства відповідно до контактної інформації нижче:

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ»
Код ЄДРПОУ: 41203184
Місцезнаходження: 01133, Україна, Київська область, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36, приміщення 31.
Адреса для листування: 61030, Україна, Харківська область, місто Харків, вулиця Біологічна, будинок 6-й.
Телефон: 0 800 500 192.

Дата вступу в силу (день набрання чинності останньої редакції): 03 березня 2019 року.

Офіційні документи

Slide
БУТИ БЛИЖЧЕ
Про газ GT-R
Про газ GT-R

Вища калорійність палива, у порівнянні з іншими марками, та оптимальний склад газоповітряної суміші, гарантують повне її догоряння у камерах згоряння, зменшують витрату палива. Підтверджено стендовими випробуваннями на різних обертах...

АКЦІЇ
АКЦІЇ
Цікаві пропозиції для максимальної економії
Про компанію
Чому RODNIK?

Бо ми знаємо, як бути ближче.

телеграм
Ваша картка у Телеграмі
previous arrow
next arrow